Testanlæg

Når præcision er afgørende

Din kilde til høj kvalitet fra udvikling til leverance

Mange af vores kunder laver produkter, der skal virke under vanskelige forhold. Deres kunder er afhængige af, at produkterne fungerer og er troværdige. Derfor er kravene til mange tekniske produkter høje – og mangelfuld kvalitet koster ofte ordrer eller ærgrelser.

Vi arbejder sammen med mange virksomheder, der har produkter med mange funktioner. Disse funktioner skal testes så realistisk som muligt, inden de går ud til kunden. Det kan være tæthed, bevægelighed, grænseværdier, stresstest, måling/visning og meget andet. Der er sjældent to opgaver, der er ens – men kravene er altid de samme: Lette at betjene og høj præcision.

Ofte bliver test-udstyr forbundet med sluttest i en produktionslinje. Sådan er det ikke altid – der er mange andre forskellige situationer, hvor testudstyr kan hjælpe din virksomhed i processen med produkterne.

  • Udvikling – dele af det færdige produkt, eller særlige funktioner skal afprøves i situationer, der kan simulere den virkelighed, som produktet en gang skal virke i.
  • Produktion – undervejs i processen skal produktet testes, inden det afleveres til næste led. Det kan være billigere at finde fejl, før en eventuel på montering af dyre halvfabrikata eller yderligere bearbejdende processer.
  • Slut-test – den klassiske: Dine produkter bliver testet ifølge kravene fra dit marked.
  • Undervisning og demo. I forbindelse med salg til kunder eller undervisning af salg og servicepersonale, kan produktet vises i en simulationssituation, således dine eller din kanals medarbejdere forstår, hvordan produktet skal virke.

KSN fremstiller testanlæg i henhold til gældende regler i trykluftregulativet ISO9906, EN16297, 2014/68/EU Trykdirektivet. Vi har arbejdet med alt fra Art. 4 stk. 3 til kategori 4

Vi har certificerede svejsere, der udfører al arbejde i henhold svejseprocedurer (WPS). Det sikrer de påkrævede metoder og den rette kvalitet i svejsesømmene i alle materialer. Beregninger af beholdere og rør laves efter (DS EN 13445 & 13480)