Uddannelsespolitik
marts 29, 2017

Generationsskifte i KSN Industri – klar til fremtiden

Generationsskiftet i KSN er platform for fremtidig vækst

Siden Erik og Niels startede KSN i 1988 har virksomheden været igennem ét generationsskifte. Det skete fra 2008, hvor de nuværende hovedaktionærer Henrik Larsen og Carsten Brødsgaard overtog virksomheden fra stifterne. Nu har KSN igen lavet et ejerskifte for at sikre virksomhedens fortsatte styrke og udvikling

I Januar 2016 har de to ejere i KSN solgt 30 procent af aktierne i virksomheden til 6 medarbejdere, der nu opnår en ejerandel på 5% hver, mens Brødsgaard og Larsen stadig har hver 35%.

Klart sigte
Udvidelsen af ejerskabet har et klart sigte, og direktør Henrik Larsen er ikke i tvivl, når han uddyber det: ”Vi har gjort det her med udgangspunkt i 3 klokkeklare motiver:

  • Vi ønsker at sikre vores kunder kontinuitet i løsninger, kvalitet og relationer. Vi er meget tæt på kunderne, og den nærhed ønsker vi at sikre gennem et bredt ejerskab.
  • Vi ønsker at sikre KSN som en arbejdsplads i vores lokalområde. Med nu 8 ejere, der alle bor indenfor en radius af 10-15 km har vi et stort ekstra dedikeret hold til at drive virksomheden fremad som lokal arbejdsplads til glæde for alle.
  • Vi ønsker at sikre virksomhedens vækst og mulighed for eksport. Carsten og jeg er dedikerede, men vi ønsker gerne flere med, når de fremtidige beslutninger skal tages. Vi har en inddragende kultur, og nu viser vi det også med vores ejer-setup.

Dedikerede medarbejdere
KSN er en virksomhed med stor loyalitet iblandt medarbejderne. Mange har været i virksomheden siden dens start i 80’erne. Mange lærlinge er udlært i virksomheden, og arbejder der fortsat – eller søger tilbage ”hjem” efter nogle få år ude hos andre.
Carsten Brødsgaard forklarer ejerskiftet yderligere: ”Vi har 40 dedikerede medarbejdere, og vi er glade for dem alle sammen. 6 af dem har i særlig grad udvist interesse for også ejerskabsmæssigt at blive tættere knyttet til virksomheden – og i en tættere dialog har de også vist sig villige til at ’sætte hånden på kogepladen’ og vove noget af deres egen privatøkonomi”. Henrik Larsen supplerer: ”De 6 nye medejere repræsenterer bredt den know-how, der er opsamlet i KSN og de mange tætte kunderelationer vi har. Det har også været med i betragtningen”.

Holdet intakt
Det at nogle medarbejdere er blevet medejere, gør ingen forskel i dagligdagen. Carsten Brødsgaard forklarer: ”Hos os giver alle den en skalle. Det er fortsat ånden i KSN. Arbejdsrelationer og opgaver påvirkes ikke af ejerskabet – hos os gives der ikke særlige privilegier. Vi er ét hold, og sådan bliver det ved med at være.”
Henrik Larsen runder af: ”Vi har iværksat ejerskiftet fordi det giver fordele for kunderne, medarbejderne og virksomhedens fortsatte udvikling. Vi glæder os meget over beslutningen, og det kommer til at skubbe virksomheden fremad. Det er vi ikke i tvivl om”.