Tromlevaskere

Affedtning med stor volumen

Affedtning med stor volumen

Tromlevaskere fra KSN er særlig egnet til vask og affedtning af mindre emner med høj volumen. Vi har stor erfaring med at føde maskinerne fra din eksisterende produktionslinje, og vores løsninger sikrer både hastighed og nænsomhed ved gennemløb.

Kvalitet og optimal drift sikres i 3-4 processer:
Vask: I første zone bliver emnerne rengjort med alkalisk sæbe, der opløser rester af olie eller kølesmøremiddel fra skære- eller bukkeoperationer. Der er mulighed for olieseprator, som forlænger levetiden af vaskevandet og dermed sparer både vand og dyrt sæbe. Alle spåner og snavs opsamles i filter.

Skyl: Skyllezonen er opbygget efter samme principper som vaskezonen. Formålet er at fjerne sæben fra det rene emne.

Tørring: Processen sluttes med lufttørring ved op til 100°C

Eventuelt Coating: Vi kan designe din løsning, således emnet kan påføres den coating, som du ønsker til den videre proces.


Forbedret arbejdsmiljø og mindre spild
  • Vores tromlevaskere kan installeres som en integreret del af din proces. Det betyder, at der ikke er ekstra håndtering af emner.
  • Vores vaskere er indrette så den først starter, når der er emner at vaske. Det sparer strøm og vand.
  • Alle vaskeanlæg er monteret med udsugning så der ikke kommer damp m.m ud i rummet hvor anlægget står.
  • Vi designer vores maskiner som lukkede konstruktioner, således at støj og lugt-gener minimeres – det giver også en væsentlig energibesparelse, da varmen holdes i maskinen.
  • Alle maskiner er konstrueret med henblik på at det skal være nem at servicere og vedligeholde.

Dimensioner, der passer til dine behov
Vores vaske- og affedtningsanlæg kan håndtere emner med en stykvægt fra få gram helt op til 10 ton. Vi er vant til at dimensionere anlæg, så de passer til kundensbehov. Vores standardprogram indenfor tromlevaskere til affedtning af emner indeholder tromler med diameter fra 200 mm til 700 mm. Du kan naturligvis altid få lavet en løsning, der er dimensioneret præcist til dine behov.

Download programoversigt