Store besparelser på energiovervågning
marts 29, 2017
Uddannelsespolitik
marts 29, 2017

Kunde høstede store besparelser med specialløsning

Case: Kæmpegevinst på tid og fleksibilitet

Hos en af vores kunder laver man bl.a. produktionslinjer til fødevareindustrien. I disse linjer indgår en ventil, der kræver varmebehandling og ekstrudering – i mange gentagende processer.

Før:
Først bliver emnet varmet op og gennemgår derefter to processer. Kunden havde ikke mulighed for at håndtere opvarmningen og den første proces (med varmt emne). Derfor skulle alle emnerne tages ud af produktionen og køres til underleverandør. Her gennemgik emnet opvarmningen og den første del-proces. Derefter skulle emnet tilbage til kunden for at gennemgå proces nummer 2. Denne procedure blev gentaget op til 3 gange, med meget håndtering og transport som konsekvens.

Efter:
KSN fik den opgave at lave en løsning, hvor opvarmning og begge efterfølgende opgaver kunne gennemføres i en fortløbende proces. Krumtappen i projektet blev en robot, der kunne håndtere de meget varme emne under en induktionsproces med en efterfølgende direkte videreførelse til den sidste del af processen – uden en manuel håndtering.

Fordele og Udbytte:
Processerne hos kunden blev væsentlig forbedrede – og udbyttet åbenlyst

  • Ingen transport af emner – store besparelser og tidsgevinster
  • Ingen håndtering i forbindelse med transport – bedre udnyttelse af lønkroner
  • Emner skulle ikke tages ud af produktionen – langt bedre gennemløbstid
  • Emner skulle ikke stå og vente på ”genintroduktion” – sparet tid og håndtering

Nu har kunden en kontinuert og smidig proces med masser af tidsgevinst – og kæmpebesparelser på logistik, underleverandører og egne lønkroner.