Pick & place

Har du råd til fejl?

Færre fejl – bedre drift

I højvolumen-produktion, hvor der skal foretages mange ensartede montager, er der oftest rigtig mange operationer. Her vil de fleste mennesker miste koncentrationen, og der vil ske fejl, ligesom arbejdsskader er almindelige i produktionsmiljøer med mange ensartede gentagelser.

Robot-løsninger er perfekte til at tage, flytte og montere delkomponenter. Det kaldes Pick & place. Vi arbejder sammen med stort set alle fabrikanter af basis-robotter, men har et særligt tæt samarbejde med Kuka, der har rigtig mange muligheder. I kan f.eks. have pick & place med mange forskellige set-up og komponenter, så det er meget let at omstille mellem serierne, hvad enten de er små eller store. Det er god driftsøkonomi og skærper konkurrenceevnen.

  • Hurtigere indkøring
  • 24/7 operation uden pauser giver optimal driftsøkonomi
  • Færre fejl
  • Opsamling af data undervejs