Forsyningstavler

Hjertet i kontroltårnet

Hjertet i kontroltårnet

På vores elværksted designer, bygger og dokumenterer vi alle former for eltavler– fra standard boligtavler til store effekttavler og komplekse styretavler.

Tavlerne designes i tæt dialog med kunden, hvorefter vi dimensionerer og fabrikerer dem i henhold til gældende lovgivning. Vi råder over specialværktøj, der sikrer den rette kvalitet. Dokumentation er vigtig, og vi udleverer altid både et papireksemplar og et digitalt.

Det tekniske dossier indeholder de lovpligtige dokumenter og vejledning i at betjene og vedligeholde det pågældende anlæg.

Vi anvender PC|SCHEMATIC til elektrisk dokumentation