Båndvaskere

Præcision og effektivitet

Præcision og effektivitet

Båndvaskere fra KSN er særlig egnet til vask og affedtning af emner med en vis kompleksitet, vægt eller krav til særlig nænsom håndtering. Båndvaskeren sikrer en præcis placering af emnet, som kan fastholdes under hele processen. Derved kan selv meget komplekse emner håndteres, så de affedtes på i alle kroge og huller.

Vi installerer dem i din eksisterende proceslinje og sikrer fødning af maskinen, så du får både hastighed, præcision og kvalitet i din linje.

Kvalitet og optimal drift sikres i 3-4 processer:
Vask: Den første proces er som regel vaskeprocessen, hvor emnet vaskes med alkalisk sæbe, der opløser rester af olie eller kølesmøremiddel fra skære- eller bukkeoperationer. I en båndvasker kan emnets position sikres, så målrettede dyser kan arbejde med de mest vanskelige dele af emnet. Der er mulighed for olieseprator, som forlængere levetiden af vaskevandet og dermed sparer både vand og dyrt sæbe. Alle spåner og snavs opsamles i filter.

Skyl: Skyllezonen er opbygget efter samme principper som vaskezonen. Formålet er at fjerne sæben fra det rene emne og få frigjort de sidste rester af spåner.

Tørring: Processen sluttes med lufttørring ved 100 grader.

Eventuelt Coating: Vi kan designe din løsning, således emnet kan påføres den coating, som du ønsker til den videre proces.
Forbedret arbejdsmiljø og mindre spild
  • Vores båndvaskere monteres som en integreret del af din proces. Det betyder, at der ikke er ekstra håndtering af emner. Det sparer medarbejderne for mange tunge løft.
  • Vores vaskere kan indstilles, så den først starter, når der er emner at vaske. Det sparer strøm og vand.
  • Vi har designet udsugning, der kan monteres på alle vores maskiner, så damp med sæberester ikke kommer ud af maskinen og findes i rummet.
  • Vi designer vores maskiner som lukkede konstruktioner, således støj og lugt-gener minimeres – det giver også en væsentlig energibesparelse, da varmen holdes i kammeret.
  • I har mulighed for at montere en olieseparator. Det sikrer, at vaskevandet holder meget længere, og I undgår både opvarmning af nyt vand, ligesom I minimerer udgifter til dyr bortskaffelse af spildevand.

Dimensioner, der passer til dine behov
KSN har erfaring med vask af emner fra få gram og helt op til 10 tons. En båndvasker er løsningen for din virksom, hvis du har emner, der kræve en meget præcis vaskeproces. Emner, der kræver en særlig nænsom behandling og placering er også velegnede til vask i båndvaskere.